Vonnis TableFever - Resengo

Links op de pagina kan u het gehele vonnis lezen.


Kijkt u vooral naar " de beslissing" op de voorlaatste pagina.